Τέλος στα σήματα της ασφάλισης στο αυτοκίνητο και online σύστημα ασφαλισμένων IX


Τέλος στα σήματα της ασφάλισης στο αυτοκίνητο και online σύστημα ασφαλισμένων IX

Υλοποιώντας και νομοθετικά τις αλλαγές που επέφεραν ρυθμιστικοί κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος στην πληρωμή των… ασφαλίστρων, με τροπολογία σε νομοσχέδιο το αρμόδιο υπουργείο προβλέπει κατάργηση ειδικών σημάτων, ενώ συνδέει την ισχύ των συμβολαίων ασφάλισης με την πληρωμή τους.

Αναλυτικά με δύο βασικές ρυθμίσεις που περιέχονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στην ασφάλιση των αυτοκινήτων.

Η σχετική εισηγητική έκθεση αναφέρει:
«Η σύμβαση ανανεώνεται μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο. Για τον λόγο αυτόν, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλισμένοι, θα πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι την τυχόν ενημέρωση ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα προβεί σε ανανέωση της σύμβασης, τη συμφωνία για τη σύναψη νέας / ανανέωση της παλαιάς σύμβασης, την καταβολή από τον πελάτη και είσπραξη από την ασφαλιστική εταιρεία του ασφαλίστρου, η οποία θα πρέπει επίσης εγκαίρως, να φροντίζει για την αποστολή της βεβαίωσης ασφάλισης προς τον ασφαλισμένο. Το αποδεικτικό έγγραφο για την ύπαρξη σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου, εναρμονίζεται με τα ισχύοντα και στους άλλους κλάδους ασφάλισης και προς τούτο καταργείται η υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα».

Επίσης σε άλλο σημείο της εισηγητικής έκθεσης, αναφέρεται «θα παρέχεται κάλυψη προς τον τρίτο ζημιωθέντα για 16 ημέρες μετά την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η ισχύς της σύμβασης. Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών, είναι και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του κέντρου πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε ασφαλιστικής σύμβασης.»

Πηγή: asfalisinet

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ